مرور برچسب

نخ

تولید نخ های ملانژ با بالاترین کیفیت به کمک سیستم Off-Color شرکت Loepfe

نخ ملانژ و نخ‌های color – effect  از جمله مواردی هستند که در حال حاضر در صنعت پوشاک روبه گسترش هستند. برای داشتن نخ ملانژ مطلوب، باید الیاف به طور دقیق و با نسبتی درست در ابتدای فرآیند ریسیدن مخلوط شوند. حتی تغییرات شیدی ناچیز یا انحراف رنگ…