مرور برچسب

شرکت تکمیلیران

تولیدکنندگان را از این وضعیت نابسامان نجات دهید!

تولیدکنندگان را از این وضعیت نابسامان نجات دهید! مهندس احمد صاحب‌الزمانی مدیرعامل شرکت تکمیلیران مهندس احمد صاحب‌الزمانی، مدیرعامل شرکت تکمیلیران در گفتگوی اختصاصی با نساجی موفق، ضمن اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در سال 95، به بیان مشکلات…