مرور برچسب

رفرکتومتر

معرفی دستگاه رفرکتومتر(Refractometer )

رفرکتومتر رفرکتومتر یا رفراکتومتر (refractometer) از دو کــلــمــــه (Refract)  بــه مـعـنــی شـکـسـتــن و (meter) بـه معنـی سنجش تشکیل شده است و به معنی شکست‌سنج است. رفرکتومتر نوعی دستگاه برای تشخیص خلوص و شناسایی مواد در آزمایشگاه…