مرور برچسب

دکتر علیمردان شیبانی

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران: تحریم های داخلی را باید تحریم کرد

دکتر علیمردان شیبانی، در حاشیه جشن هزارمین جلسه هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگوی اختصاصی با مجله نساجی موفق به تاریخچه تاسیس انجمن اشاره نمود و اظهار داشت: "انجمن صنایع نساجی ایران از سال 1340 تحت عنوان سندیکای صنایع نساجی و…