مرور برچسب

بهساز

مجتمع پژوهشي،آزمايشگاهي،بازرسي بهساز آزمایشگاه نساجی و چرم

مجتمع پژوهشي،آزمايشگاهي،بازرسي بهساز با بهره­گيري از دانش فني نخبگان دانشگاهي و امکانات آزمايشگاهي روز دنيا، به عنوان يکي از مراکز معتبر آزمايشگاهي و پژوهشي فعاليت خود را در اين حوزهاز سال 1389 آغاز نموده­است. با تکيه بر تجارب و قابليت­هاي…