مرور برچسب

امیر استاد

دانستنی‌های سنگ‌شویی در تکمیل کالای جین

دانستنی‌های سنگ‌شویی در تکمیل کالای جین مهندس امیر استاد مدیرعامل شرکت رزفام تجارت لطفاً توضیحاتی در خصوص تکمیل سنگ‌شویی و تاریخچه آن بفرمایید. تکمیل سنگ‌شویی، از آن دسته فرآیندهایی است که اخیراً بسیار موردتوجه قرار گرفته و درواقع، به نوعی…

ناگفته‌هایی از رنگرزی کالای پنبه‌ای با رنگزای پیگمنت

ناگفته‌هایی از رنگرزی کالای پنبه‌ای با رنگزای پیگمنت  امیر استاد، مدیرعامل شرکت رزفام تجارت خواهشمند است توضیحاتی مختصر در خصوص رنگرزی البسه فانتزی بفرمایید. در رنگرزی البسه فانتزی دو روش رمق‌کشی و آکار وجود دارد که برای رنگرزی کالای…