مرور برچسب

الیاف پیشرفته

“کاربرد و تاثیر الیاف پیشرفته بر شیوه‌های اجرایی هنرهای نمایشی “-بخش اول

چکیده امروزه حضور تکنولوژی‌های نوین در همه عرصه‌های زندگی سبب افزایش بهره‌وری و کاربردهای خاص شده است. در این میان الیاف نانو و منسوجات پیشرفته با حضور نه چندان طولانی خود حرف تازه‌ای برای همه امور از جمله نمایش دارد. تحقیق حاضر قصد…