دولت جا ماند…

مهران شریفی، مدیرعامل شرکت نماد پردا در گفتگوی اختصاصی با مجله نساجی موفق در خصوص شرایط به وجود آمده از نوسانات ارز در کشور اظهار داشت: “شرایط کنونی ارز از موضوعات مطرح در مجامع خصوصی و کسب و کار است و تغییرات شدید آن به صورت یکی از مهم ترین موانع تولید درآمده است. تاثیر نرخ ارز از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه اول عمومی است و دیدگاه دوم از جنبه خاص صنعت ماشین سازی است.

در بخش نخست و از دیدگاه عمومی صنعت، نرخ ارز و تغییرات شدید آن نخست باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می گردد که در میزان مصرف و تقاضای بازار موثر خواهد بود. دوم آن که با توجه به شرایط نامشخص تحریم ها و عدم اطمینان و بی ثباتی شرایط اقتصادی، امکان پیش بینی برای سرمایه گذاری روی فعالیت های واقعی اقتصادی را مختل و متوقف می نماید. سوم آن که دولت در این شرایط موانع جدیدی را نیز به مشکلات موجود افزوده است که آن تغییر قوانین و مقررات به صورت ناقص است که به بی ثباتی دامن میزند.”

وی در ادامه ضمن اشاره به نداشتن برنامه اقتصادی مشخص از سوی دولت برای خروج از این بحران گفت: “واقعا جای سوال است که در شرایطی که حتی بنگاه های کوچک و متوسط سعی در برنامه ریزی های مختلف برای شرایط اقتصادی محتمل آینده دارند، دولت با وجود قابل پیش بینی بودن شرایط تحریمی و مالی کشور هیچگونه برنامه پیش دستانه ارزی و مالی برای برخورد با این شرایط نداشته و صرفا به صورت روزمره با امور برخورد نموده است. در حالی که با تغییر شرایط بین المللی برنامه ریزی باید از سال گذشته برای چنین روزهایی انجام می شد و حداقل آن جلوگیری از افزایش نقدینگی بود.”

ایشان به تاثیر مستقیم و شدید نوسانات نرخ ارز بر روی صنعت ماشین سازی اشاره نمود و افزود: “در بخش دوم و نگاه از زاویه خاص ماشین سازی موضوع کمی پیچیده تر میگردد. نخست با توجه به عدم ثبات و کاهش یا توقف سرمایه گذاری ها، ماشین آلات جدید جزء اولین کالاهای قابل حذف از برنامه شرکت ها خواهد بود. دوم این که بر اساس آخرین خبرها ارز یارانه ای به ورود ماشین آلات تعلق می گیرد که این امر به صورت قطعی رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را از بین می برد. زیرا ماشین ساز داخلی بخش زیادی از لوازم و قطعات و مواد اولیه را از بازار داخل تهیه می نماید و مبنای محاسبه قیمت این مواد و کالاها نرخ بازار آزاد ارز می باشد. سوم و تنها حالتی که موجب رشد این بخش در کوتاه مدت می تواند باشد این است که در صورت محدودیت انتقال ارز و اعمال نرخ بازار آزاد برای ورود ماشین آلات خارجی، قدرت رقابت ماشین سازان داخلی بهبود یابد که آن هم به مقدار زیاد با کاهش سرمایه گذاری ها خنثی خواهد گردید.”

مدیرعامل شرکت نمادپردا در پایان گفت: “به صورت کلی صنعت و گسترش صنعتی نیاز به ثبات و پیش بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی و سیاسی دارد و شرایط حاضر بر کلیه بخش های صنعت اثرات زیان باری داشته که جبران آن نیاز به سال ها زمان خواهد داشت و ساختارهایی که در صنایع کوچک و متوسط ظرف چند ماه تخریب می شوند، پس از سال ها نیز دوباره بازسازی نخواهند شد.”

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.