دانستنی هایی درباره رنگرزی و رنگ همانندی

واحدهای رنگرزی با توجه به امکانات موجود در کارخانه همچون ماشین آلات رنگرزی و تکمیل خود اقدام به قبول سفارش می‌نمایند. بطور مثال ماشین آلات رنگرزی جت امکان رنگرزی پارچه‌های پلی استر با رنگزای دیسپرس را دارد و یا در کارخانجاتی که رنگرزی…

هجدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و پنجاه و هشتمین مجمع عمومی انجمن صنایع نساجی ایران پرشور برگزار…

ضمن سپاس از همه اعضای محترم که در طول ماههای اخیر به انحا مختلف دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران را در برگزاری باشکوه و پرشور هجدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و پنجاه و هشتمین مجمع عمومی یاری فرمودند به اطلاع میرساند که مجمع عمومی و…