ارسال مقاله به مجله نساجی موفق

راهنمای تدوين مقاله ارسالی به مجله نساجی موفق

از متخصصان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌شود تا مقاله‌های خود را در زمينه مهندسی نساجی و علوم مرتبط مطابق با این راهنما تدوین و ارسال نمایند.

پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیات تحریریه نشریه است كه بعد از داوري و تایید همكاران علمي نشریه، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد. بدیهی است، دریافت مقاله هیچگونه تعهدی برای درج آن در مجله ايجاد نخواهد كرد و در صورت درج آن كليه مسئوليت‌هاي ناشي از صحت علمي يا ديدگاه‌هاي نظري و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نويسنده و يا نويسندگان آن خواهد بود. در عين حال نشریه در ويرايش مندرجات مقاله آزاد خواهد بود.

۱- عنوان مقاله حداكثر در ۱۵ واژه

۲- مقاله بايد حداكثر در ۱۵ صفحه A4 استاندارد(بدون عكس) با دو فرمت  PDF و۲۰۰۷  word و به صورت یک ستونه تنظيم شود.

۳- چكيده فارسي و انگليسي شامل سه قسمت اصلي هدف، روش و نتيجه گيري نهايي و حداكثر در ۲۰۰ كلمه تنظيم شوند(چكيده انگليسي اجباري نمي باشد).

۴- فرمت و نوع قلم مورد استفاده براي قسمت هاي مختلف مقاله به صورت زير است:

 

قسمت مورد نظر نوع قلم اندازه فونت
تيتر مقاله Mitra bold mazar ۱۸
عناوين نويسندگان مقاله B nazanin ۸
ایمیل نویسنده مقاله TIME NEW ROMAN ۷
عناوين در متن مقاله B nazanin ۱۱ Bold
متن اصلی مقاله B nazanin ۱۱
زير نويس عكس ها و بالانويس جداول B nazanin ۹
پي نوشت فارسی B nazanin فارسی ۸
انگلیسی TIME NEW ROMAN انگلیسی ۷
متن داخل جداول B nazanin ۱۰
عناوين داخل جدول B nazanin ۱۰Bold
مراجع فارسي B nazanin ۱۰
مراجع انگليسي TIME NEW ROMAN ۹

۵- عناوين نويسندگان و مولفان مقاله بايد به صورت زير تنظيم گردد.

۵-۱ نام كامل نويسنده يا نويسندگان با يك کاما پس از تيتر مقاله آورده شود.

۵-۲ ترتيب افراد با ذكر شماره در انتهای نام خانوداگی هریک مشخص شود.

۵-۳ فرمت عناوين به صورت : مدرك تحصيلي – رشته تحصيلي – گرايش تحصيلي – آدرس (دانشكده / گروه – دانشگاه) يا (شركت / سازمان / موسسه)

۵-۴ مسوول مكاتبات با يك علامت ستاره مشخص مي‌شود.

۵-۵ Email مسوول مكاتبات با يك خط فاصله از بقيه مشخصات جدا شده و در انتهای اطلاعات نویسندگان مقاله آورده شود.

۶- واژه‌هاي كليدي شامل ۷ واژه كليدي فارسي و انگليسي

۷- مطالب اصلي در اين بخش درج مي‌شوند كه بايد شامل تعريف مفاهيم مورد نياز، طرح مساله و راه حل ارائه شده باشند.

۸- نتيجه‌گيري: در اين بخش، نكات مهمي كه دركار انجام شده به طور خلاصه مورد بررسي قرار گيرد.

۹- تشكر و قدراني(درصورت لزوم)

۱۰- جداول

۱۰-۱ جداول بايد به ترتيب شماره گذاري شوند.

۱۰-۲ تمامي مقادير در جدول بايد داراي واحد باشند و مواردي كه نياز به توضيح دارد، پس از علامت‌گذاري به شكل پانويس در زير جداول آورده شوند.

۱۰-۳ تمام جدول‌ها بايد داراي عنوان باشند.

۱۰-۴ ذكر مراجع در انتهاي عنوان جداول ضروري است.

۱۰-۵ فاصله بالا نويس جدول با خط قبلي، ۱ سانتيمتر(۱ فاصله)

۱۰-۶ فرمت نوشتن بالا نويس جدول به صورت زير مي‌باشد:

جدول ۲- عنوان جدول [شماره مرجع]

 

۱۱- شكل‌ها

۱۱-۱ شكل‌ها بايد به ترتيب شماره‌گذاري شوند.

۱۱-۲ مقادير مورد استفاده در كنار نويس نمودارها بايد داراي واحد باشند و توضيح نمودارها در شكل آورد شود.

۱۱-۳ تمام شكل‌ها بايد داراي عنوان باشند.

۱۱-۴ ذكر مرجع براي شكلها ضروري مي‌باشد.

۱۱-۵ عكس ها بايد داراي وضوح تقريبي dpi300 و داراي فرمت tiff

۱۱-۶ فرمت نوشتن پایین‌نويس شکل‌ها به صورت زير مي‌باشد:

شکل۲- عنوان شکل [شماره مرجع]

 

۱۲- معادلات و واكنش‌هاي شيميايي

۱۲-۱ معادلات رياضي و واكنش‌هاي شيميايي بايد به ترتيب در متن شماره‌گذاري  و با کمک بخش equation  نرم‌افزارword 2003  نوشته شوند.

۱۲-۲ فرمت شماره‌گذاري معادلات مانند مثال زير انجام شود:

[شماره مرجع] (۲)      A+B => C

۱۳- مراجع فارسی و انگلیسی

۱۳-۱ شماره مراجع مورد استفاده به ترتيب دركنار متن مربوط داخل كروشه درج شود.

۱۳-۲ شماره‌گذاري مراجع به ترتيبي كه در متن آورده شده است، انجام شود.

۱۳-۳ شماره‌گذاري مراجع در انتهاي مقاله به فرمت (شماره–مرجع) نوشته شود.

۱۳-۴ نحوه نگارش مراجع

۱۳-۴-۱ در مورد كتاب :

نام خانوادگي، نام (مولفان و مترجمان به ترتیب)، عنوان اصلي كتاب، عنوان فرعي كتاب (جزئيات عنوان كتاب در صورت وجو در داخل هلالين)، نام ساير افراد دخيل در تاليف كتاب يا ترجمه، ناشر، محل نشر، شماره جلد، شماره ويرايش، سال انتشار

[۱] Wilusz, E., Military Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2008

[۱] مک اینتایر، ج.ای، سمنانی رهبر، روح الله، الیاف مصنوعی (پلی‌آمید، پلی‌استر، اکریلیک، پلی‌الفین)، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۷

                                                                                                                                                                

۱۳-۴-۲ پايان نامه

نام خانوادگي و نام نويسنده، عنوان پايان نامه، مقطعي كه پايان نامه در آن انجام شده است؛ محل انجام پايان‌نامه؛ ماه و سال دفاع از پايان نامه

[۱] Cho, U., “Novel Antimicrobial Textiles”, A thesis for the degree of Degree of Doctor of Philosophy, Graduate Faculty of Auburn University, 2003

[۱] محمدزاده، فاطمه، ارائه مدلی جهت ارتقاء بهره وری و کیفیت در صنایع نساجی ایران با استفاده از تکنیک ۵S، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۶

 

۱۳-۴-۳ مقالات منتشرشده در مجلات

نام خانوادگي و نام مولف اول، نام خانوادگي و نام مولف دوم،… ، “عنوان مقاله داخل گيومه”، نام كامل مجله، شماره دوره يا جلد، شماره صفحات، سال انتشار

[۱] Diz, M. et al; “Antimicrobial Activity of Wool Treated with a New Thiol Cationic Surfactant”, textile Res.J, 71(8), p695-700, 2001

[۱] رزق دوست، غلام حسین، “توسعه و بهبود روش های تایید و گواهی محصول”، هفته نامه استاندارد، شماره ۸۹۸، صفحه ۲۳، ۱۳۸۸

 

۱۳-۴-۴ مقالات ارائه شده در سمينار، كنفرانس يا همايش

نام خانوادگي و نام مولف، عنوان مقاله، عنوان سمينار، كنفرانس يا همايش كه مقاله در آن ارائه شده است، محل برگزاري سمينار، كنفرانس يا همايش، صفحه‌اي كه مقاله در آن چاپ شده، سال انتشار

[۱] Khajavi, R.,  Damerchely, R., “The Effect of Polyvinyl Alcohol Concentration on Diameter of Produced Nanofibers”,  International Fiber Societies Conference, Seoul, Korea, 501-502, 2006.

[۱] منتظر، م.، رنگچی، ف.، موسی خان، ن.، صادقی فرد، ن.، زعیمی یزدی، ج.، “بررسی خواص ضدمیکروبی رنگزاهای طبیعی بر روی نایلون”، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی، اردیبهشت ۱۳۸۳

 

۱۳-۴-۵ ثبت اختراع

نام خانوادگي و نام مخترع، عنوان اختراع، شماره ثبت اختراع، سال ثبت

[۱] Yoon, H. S, et al., Heat-and Chemical-Resistant Acrylic Short Fibers Without Spinning, U. S. Patent, 5401576, 1995

[۱] خواجوی، رامین، ستاری، مرتضی، مفتاحی، امین، ارتقاء خصوصیات گاز استریل بوسیله سلولز میکروبی، ۵۲۱۸۸، ۱۳۸۷

۱۳-۴-۶ پايگاه الكترونيكي

نويسنده مطلب، عنوان مقاله، ‹آدرس پايگاه اينترنتي› تاريخ مراجعه به سايت

[۱] Clapp, T.G., Godfrey, A.B., Johnson, R.H., Rich, C., Quality initiatives reshape the textile industry, http://www.qualitydesign.com, 30-05-1388

[۱] روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۰/۲/۱۳۸۷

 

۱۳-۴-۷ استانداردها

عنوان استاندارد، عنوان مركز يا سازمان منتشر كننده استاندارد، شماره استاندارد، سال

[۱] Antibacterial Activity of Fabrics, Detection of: Agar Plate Method, American Association of Textile chemists and Colorists, AATCC 90, 1982

[۱] ثبات رنگ كالاهاي نساجي ويژگي‌هاي معيار خاكستري براي ارزيابي تغييرات در رنگ، استاندارد ملی ایران، ۱۶۰،۱۳۷۱

 

برای نوشتن اسامی نویسندگان به دو نکته زیر توجه شود:

  • اگر تعداد مولفین سه نفر باشد نام سه نویسنده نوشته می‌شود.
  • اگر تعداد مولفین از سه نفر بیشتر باشد فقط نفر اول نوشته می شود و در آخر نام نویسنده کلمه et al. نوشته می‌شود.

 

۱۴- نكات مهم در تايپ مقاله

۱۴-۱ فاصله بين قسمت‌هاي كلماتي مانند “مي‌شود را با استفاده از ctrl+shift+2 ايجاد نماييد و از تايپ آنها به صورت چسبيده به هم خودداري نماييد.

۱۴-۲ علائم نگارشي مانند . ، ؛ : و … بايد به كلمه قبلي چسبيده و كلمه بعدي با يك فاصله از آنها شروع شود.

۱۴-۳ حاشیه ها باید ۲/۵ سانتیمتر باشد و فاصله خطوط نیز از هم بايد به صورت single باشد.

 

send-article-nasaji-movafagh